Skip to main content

innogy trekt vergunningsaanvraag voor vervanging windturbines in Auvergnepolder in |

innogy Windpower heeft haar vergunningsaanvragen voor een Omgevingsvergunning en Natuurvergunning ingetrokken. De ingediende aanvragen betreffen de vervanging van de 8 bestaande windturbines aan de Bandijk in de Auvergne polder, door 4 nieuwe, grotere windturbines. innogy Windpower heeft hiertoe besloten nadat bleek dat de gekozen turbine-opstelling niet voldoet aan de eisen van de radartoets van Defensie.

Op dit moment onderzoekt innogy, in samenspraak met onder andere de Gemeente Bergen op Zoom, alternatieve opstellingen die wel kunnen voldoen aan de radartoets van Defensie. Verwacht wordt dat in 2019 hiervoor een nieuwe vergunningsaanvraag kan worden ingediend.