Skip to main content

Locatie en Opstelling

Historie zoekgebied
Al 10 jaar is het bestaande windpark Halsteren (Auvergnepolder zuid) in het beleid van de gemeente, de regio en de provincie een benoemde locatie voor het uitbreiden van windenergie-opwek. Ook in de recente regionale energiestrategie is deze locatie opnieuw bevestigd. Sinds 2013 heeft RWE de mogelijkheden in het gebied bekeken, aanvankelijk in een ruim gebied, later in een smallere strook nabij de zuidelijke dijk.

 

Locatie 2013 - 2016 Locatie 2017 - 2018 2018

Zoekgebied 2013 - 2016

Zoekgebied 2017 - 2018

Zoekgebied 2018

Locatie

Locatie 2021

Zoekgebied 2021

Moderne turbines zijn steeds efficiënter, omdat zij gebruik maken van hogere windsnelheden op grotere hoogte en meer wind vangen met grotere rotordiameters. Het betekent ook dat meer onderlinge ruimte nodig is tussen de windturbines om geen last van elkaars windschaduw en turbulentie te hebben. 
De nieuwe windturbines kunnen dus niet meer op de plek van de oude geplaatst worden. Gecombineerd met beperkingen vanuit bewoning, natuur en radar resteert in het gebied de strook die in de afbeelding hiernaast is weergegeven. Hierbinnen kunnen drie moderne turbines worden gepositioneerd. Naar schatting kan elke nieuwe turbine evenveel groene stroom opwekken als het gehele huidige park. 

Beoogde positie

In onderstaande afbeelding is de beoogde positie van de drie windturbines zichtbaar.

 

beoogde positie