Skip to main content

Windturbines

Efficiëntere duurzame energieopwekking
In de ontwikkeling van duurzame en efficiënte energieopwekking zien we bij nieuwe windturbines een steeds hogere mast en een grotere rotordiameter. Deze windturbines kunnen per turbine daardoor veel meer duurzame elektriciteit opwekken in vergelijking met de huidige generatie windturbines. Immers, op grotere hoogte waait het harder en met inzet van een grotere rotordiameter kan meer wind gevangen worden dan met de huidige generatie turbines. Dat betekent ook dat minder windturbines nodig zijn. Eén moderne windturbine produceert al gauw evenveel energie als twee tot tien turbines die 5 tot 15 jaar geleden werden gebouwd. Naar schatting kan in Halsteren elke nieuwe turbine evenveel groene stroom opwekken. als het gehele huidige park.

 

verschillende hoogte rotordiameter

 

Specificaties voorbeeld turbine
In deze fase van planvorming en vergunningaanvraag wordt nog geen type (fabrikaat) windturbine vastgelegd. In de vergunningaanvraag worden wel afmetingen in bandbreedten vastgelegd waarbinnen meerdere typen turbines mogelijk zijn. Als indicatie voor de verwachte dimensie is onderstaand een voorbeeld van een windturbine weergegeven. 

 

voorbeeld turbine

 

 

Hoe bepaal je welke turbine geschikt is?