Skip to main content

Begrippenlijst

 • Ashoogte 
  De ashoogte van een windturbine geeft weer op welke hoogte de as zich bevindt waaraan de bladen zijn bevestigd. Hoger in de lucht is meer wind, windturbines met een grote ashoogte brengen dus meer op. De moderne windturbines hebben ashoogten tot 165 meter. Dit is continu in ontwikkeling.
   

ashoogte

 • Rotordiameter
  De rotordiameter van een windturbine geeft de diameter weer van de cirkel die de bladen beschrijven. Dit is tweemaal de lengte van de rotorbladen. Voor de rotor geldt: hoe groter de rotor, hoe meer energie de windturbine kan opwekken. Moderne windturbines hebben rotordiameters tussen de 150 en 170 meter. 

  De ashoogte en de rotordiameter bepalen mede de mogelijke energieopbrengst.
   
 • Tiphoogte
  De tiphoogte van een windturbine geeft de maximale hoogte weer die de tip van de bladen kan bereiken. Dit is de ashoogte met daarbij opgeteld de lengte van het rotorblad.