Skip to main content

Participatie

Op dit moment staan we aan het begin van de planontwikkeling voor Windpark Halsteren en in die ontwikkeling staan het betrekken van belangstellenden en de participatie met én door de directe omgeving in meedenken en meedoen voorop. Wij nodigen belangstellenden van harte uit om hierin een actieve bijdrage te leveren.
 

Meedenken en meedoen
RWE ontwikkelt niet alleen windparken, maar blijft deze ook beheren wanneer ze operationeel zijn, vaak voor 25 jaar of langer. Wij zullen dus voor lange tijd buren worden en we willen een goede buur zijn. Dat begint met overleg op het moment dat plannen ontwikkeld worden én we bieden de mogelijkheid om deel te nemen in het park dat we bouwen. De vorm van samenwerking is niet standaard, maar het resultaat van onderling overleg. Als start gebruikt RWE de menukaart participatie, gebaseerd op het landelijk ontwikkelde Participatiewaaier, waarbij de mogelijkheden voor participatie worden benoemd.
 

 

Menukaart wind en zon

 

Realisatie RWE Menukaart Participatie

Naar aanleiding van een afspraak in het Klimaatakkoord (aan de Elektriciteitstafel) is in november 2019 de Participatiewaaier ontwikkeld en gepubliceerd. De Participatiewaaier is een  gezamenlijk product van:

 • de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE, coördinerend),
 • Energie Samen,
 • de Natuur- en Milieufederaties (NMF’s),
 • Hier Opgewekt,
 • Holland Solar,
 • de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA),
 • Energie Nederland,
 • de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG),
 • het Interprovinciaal Overleg (IPO),
 • de Unie van Waterschappen (UvW),
 • de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en,
 • het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

RWE heeft op basis van de participatiewaaier de eigen Menukaart Participatie opgesteld.

 

Informatie-avonden

Om omwonenden zo goed mogelijk te informeren over ontwikkelingen en stand van zaken, vinden er informatie- en inloopavonden plaats. De data voor deze avonden communiceren wij onder meer via deze website en via de lokale media.  Zodra de vergunningsprocedure wordt hervat, volgt een aangepaste planning op de website.