Skip to main content

Project

De gemeente Bergen op Zoom is deelnemer in de Regionale Energie Strategie West Brabant (RES). Deze energieregio heeft in februari 2021 haar Regionale Energiestrategie (RES 1.0) met duurzame energie-ambities tot 2030 vastgelegd. Het is de ambitie van de gemeente Bergen op Zoom om te komen tot: 72 GWh aan windenergie en 47 GWh aan zonnepanelen op grootschalige industriële daken.  

Opwaardering windpark Halsteren
Het huidige windpark Halsteren aan de Bankdijk in de Auvergnepolder kent momenteel acht windturbines die momenteel 6,9 MW aan vermogen leveren; goed voor zo'n 4.500 huishoudens aan groene stroom. Om met het bestaande windpark een grotere en meer duurzame bijdrage te kunnen leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen vanuit RES West Brabant zal het windpark Halsteren worden opgewaardeerd. Dit betekent dat de windturbines die er nu staan, vervangen worden door nieuwe windturbines die meer duurzame energie opleveren.


In het voorgestelde plan worden de oude acht turbines vervangen door drie nieuwe turbines, die met 12 tot 15 MW vermogen een verwachte opbrengst zullen realiseren gelijk aan het stroomverbruik van ca.15.000 huishoudens. Hiermee kan het windpark zo'n 3,5 keer zoveel duurzame energie gaan leveren. Een mooie en een welkome bijdrage aan die ambitiedoelstelling van de RES en de gemeente Bergen op Zoom. 

Actief meedenken en meedoen
Initiatiefnemer RWE heeft de gemeente Bergen op Zoom gevraagd de procedure hiertoe op te starten voor het wijzigen van het bestemmingsplan en de benodigde vergunningen te verlenen. De gemeente Bergen op Zoom zal samen met RWE de omgeving en belangstellenden in een vroeg stadium bij het proces betrekken om hierin samen mee te denken en mee te doen om zo tot een goed project te komen. 

Op dit moment staan we aan het begin van de hernieuwd planontwikkeling voor de opwaardering van het Windpark Halsteren en in die ontwikkeling staan het betrekken van belangstellenden en de participatie met én door de directe omgeving in meedenken en meedoen voorop.