Skip to main content

Ontwikkeling windpark Halsteren hervat |

wp halsteren

RWE (voorheen innogy) hervat de ontwikkeling van het windpark Halsteren. Na een stop van bijna drie jaar is een belangrijke belemmering weggenomen: de beperkingen vanuit de radardetectie-eisen van het Ministerie van Defensie. Deze eisen zijn recent bijgesteld waardoor er ruimte ontstond om de ontwikkeling van het windpark opnieuw op te pakken. Intussen is ook de Regionale Energie Strategie voor West-Brabant vastgesteld, waarin de locatie in de zuidelijke Auvergnepolder opnieuw wordt aangewezen als gebied om het windpark te ‘repoweren’. Deze ‘repowering’ houdt in dat drie moderne windturbines,  de huidige acht turbines vervangen, terwijl er meer duurzame energie wordt opgewekt. Hierdoor voorzien we niet 4.500, maar liefst zo’n 15.000 huishoudens van groene energie. Een mooie bijdrage aan de duurzame energietransitie waar de gemeente Bergen op Zoom momenteel voor staat.

Procesparticipatie

In de komende weken en maanden staat vooral de procesparticipatie met de omgeving centraal. Dat houdt in dat wij graag met omwonenden en belanghebbenden in gesprek gaan om vragen op te halen en toelichting te geven op de plannen. Daarbij is er alle ruimte om input te geven en mogelijkheden te bespreken om in het nieuwe windpark deel te nemen. Het komende jaar voeren we eerst gesprekken met alle betrokken partijen en vinden diverse onderzoeken en voorbereidingen plaats. Pas na het goed doorlopen van alle procedures volgt de bouwfase. Het is onze verwachting dat dit niet voor 2024 kan plaatsvinden.