Skip to main content

Raadsbrede steun voor nieuwe windmolens in Auvergnepolder in Halsteren |

BERGEN OP ZOOM - De komst van vier nieuwe, grote windmolens in de Halsterse Auvergnepolder in 2020 lijkt een formaliteit. Tijdens de commissie Stad en Ruimte, eerder deze week, steunden alle partijen de komst van de windturbines die de bestaande acht molens langs de dijk bij de Prinsesseplaat vervangen.

 

AD, Henk van Ingen 15-09-17, 14:09

Om het proces vlot te laten verlopen heeft het college van B en W besloten de procedure voor het bestemmingsplan en voor de bouwvergunning ineen te schuiven. Dat levert de nodige tijdwinst op, maar dat betekent ook dat voor tegenstanders minder gelegenheid is bezwaar te maken tegen de plannen.

Inspraak

Alle partijen kunnen zich hierin vinden, maar waarschuwen wethouder Patrick van der Velden wel dat de inspraak perfect moet verlopen. ,,Je moet dan wel heel secuur te werk gaan", aldus Joost Pals van de VVD. Carinne Elion (D66) is het daar roerend mee eens. ,,Er dient goed gepraat te worden met de omwonenden. Graag ontvangen we een overzicht van hoe dit proces in elkaar steekt." Van der Velden beloofde dat nog te sturen voor de raadsvergadering van 21 september. Dan geeft de gemeenteraad de finale klap op het voorstel.

Raad van State

Reden dat partijen zo hameren op het goed doorlopen van de inspraak is ook dat ze vrezen dat anders mensen sneller de gang naar de rechter of Raad van State maken. Dit zijn doorgaans tijdrovende procedures waardoor de nu gemaakte tijdswinst uiteindelijk omgebogen wordt in vertraging.

De nieuwe turbines wekken gezamenlijk 15 megawatt aan stroom op.