Skip to main content

Raad van Kinderen adviseert Essent over windenergie |

Op vrijdag 19 mei heeft de Raad van Kinderen Essent advies gegeven over windenergie. Vraag aan de kinderen: Hoe zorgen we ervoor dat windenergie breed wordt geaccepteerd? In groepjes hebben leerlingen van basisschool de Wittering.nl hun adviezen gepresenteerd.

Onder leiding van Prinses Laurentien van Oranje hebben de directie van Essent en de kinderen de adviezen besproken. Voor kinderen zijn windturbines een logische vorm van energieopwekking, maar mag Essent nog wel aan de slag met vormgeving en aankleding van windparken. Zo maken we het voor iedereen iets om trots op te zijn. Half juni komt Essent bij de Raad van Kinderen op bezoek voor het vervolg en is de beurt aan Essent om te vertellen met welke adviezen wij aan de slag gaan.