Skip to main content

innogy dient vergunningsaanvragen in |

Op 21 en 22 maart heeft innogy Windpower de vergunningsaanvragen ingediend bij provincie en gemeente voor het vervangen van de bestaande 8 windturbines in de Auvergne polder voor 4 nieuwe windturbines met een gezamenlijk opgesteld vermogen van 15 MW in 2020. In het kader van de Wet Natuurbescherming heeft innogy hiertoe een aanvraag bij de Provincie Noord-Brabant ingediend. Voor het verkrijgen van de ‘Omgevingsvergunning’ is de aanvraag in het kader van de Wet ruimtelijke ordening, bij de gemeente Bergen op Zoom ingediend.

Natuurvergunning
Ten behoeve van de natuurvergunning heeft bureau Waardenburg (Ecologie en Landschap) een uitgebreide studie gedaan naar de effecten van het windpark op de natuur. Daarnaast heeft het bureau een notitie vogels opgesteld waarbij gekeken is naar de sterfte van vogels en vleermuizen tijdens het gebruik van het windpark.

Opstelling windturbines
In de aanvraag voor de Omgevingsvergunning is gekozen voor de 'zuid-variant' voor de opstelling van de windturbines. In deze zuid-variant worden de vier turbines aan de zuidelijke dijk gepositioneerd. Voor het bepalen van de keuze qua positionering hebben veel belanghebbenden hun voorkeur voor deze variant uitgesproken. Dit heeft innogy doen besluiten om die voorkeur mee te nemen in de aanvraag.

In onderstaande afbeelding is de zuid-variant zichtbaar.

Overzicht turbines

Vervangen bestaande windturbines
De huidige 8 turbines (2004) hebben een opgesteld vermogen van 6,875 MW. Goed voor elektriciteit voor zo'n 4500 huishoudens. De bestaande turbines zijn inmiddels aan vervanging toe. Samen met omwonenden, gemeente en innogy maakt innogy een plan om deze turbines te vervangen door 4 nieuwe windturbines met een gezamenlijk opgesteld vermogen van 15 MW in 2020.

Duurzame bijdrage
Met de opschaling van het opgesteld vermogen kan een bijdrage worden geleverd bij aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen van gemeente Bergen op Zoom en de regio West-Brabant. Met het duurzame initiatief kan met een halvering van het huidige aantal windturbines, maar liefst vier keer zo veel elektriciteit worden gerealiseerd en kunnen zo circa 18000 huishoudens voorzien worden van groene stroom.