Skip to main content

Bezoek een windpark

Aanvraag bezoek een windpark

Speciaal voor omwonenden organiseert RWE Renewables op verzoek excursies naar een windpark. Met het bezoek wil RWE Renewables betrokkenen een realistische voorstelling geven van een windpark in de nabijheid.

Hoe klinkt een windturbine van een kilometer afstand? Hoe sterk steken de windmolens af tegen de omgeving? Wat gebeurt er eigenlijk met de energie die in een windpark wordt opgewekt? Met een bezoek aan een windpark kan meer duidelijkheid geven over de vele vragen die er leven onder omwonenden.