Skip to main content

Behandeling vergunningsaanvraag tijdelijk opgeschort |

De behandeling van de door innogy Windpower ingediende vergunningsaanvragen is tijdelijk opgeschort. innogy Windpower heeft de aanvragen bij provincie en gemeente ingediend voor het vervangen van de bestaande 8 windturbines in de Auvergne polder door 4 nieuwe windturbines met een gezamenlijk opgesteld vermogen van 15 MW in 2020.

Er wordt momenteel naar alternatieve opstellingen gezocht om te kunnen voldoen aan de radartoets van defensie. Om die reden is de behandeling van de vergunningsaanvraag tijdelijk opgeschort.